Image

App StayFine

De StayFine-hulplijn is een initiatief van het StayFine-onderzoek. Onderzoekers van GGZ Oost Brabant, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Accare en Amsterdam UMC locatie AMC willen terugvalpreventie verbeteren voor jongeren, die hersteld zijn van een angst- en/of depressieve stoornis.  Hiervoor is de StayFine app ontwikkeld!
In de app houden jongeren bij hoe het met ze gaat. Ze volgen verschillende modules om zichzelf sterker te maken tegen terugval.
Met het onderzoek kijken we hoe goed deze app, in combinatie met steun door ervaringsdeskundigen, helpt om terugval te voorkomen.

www.stayfine.nl

Volg Stayfine op Instagram

GGZ.logo wit

 

Postbus 3
5427 ZG  Boekel
088 – 846 04 60